Kwaliteit

Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register, het Keurmerk Fysiotherapie en indien van toepassing in het deelregister voor specialisaties. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitseisen zoals deze door het Keurmerk Fysiotherapie gesteld zijn. Wij investeren in de opleiding van onze fysiotherapeuten. Dit ziet u terug in het aantal specialisaties en aandachtsgebieden binnen onze praktijk.
specialisaties
Patienttevredenheid
Wij willen een praktijk zijn die voortdurend in beweging is. Daar waar mogelijk willen we onze kwaliteit borgen en verbeteren. Door het gebruik van een verbetercyclus kunnen wij uw opmerkingen vertalen naar actiepunten.

Hoe u de kwaliteit van onze praktijk heeft ervaren vinden wij het allerbelangrijkste, want daar draait het uiteindelijk om. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken wij het patientervaringsonderzoek QDNA. Dit wordt voor ons uitgezet en verwerkt door MediQuest. Aan het einde van de behandeling wordt u, indien u hiervoor toestemming geeft, via een mailbericht uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. Alle gegevens worden anoniem door MediQuest verwerkt, en aan ons in een beveiligde omgeving teruggekoppeld.

Als praktijk zijn wij verbonden aan verschillende kwaliteitsnetwerken zoals:

Rugpijnnetwerk Amsterdam, netwerk traumarevalidatie Amsterdam, Chronisch ZorgNet, LoRNA, CVA netwerk Amsterdam en Schouder Netwerk Amsterdam.

Dankzij deze netwerken kunnen wij goede gespecialiseerde zorg leveren voor deze aandoeningen en hebben we korte lijnen met de betreffende artsen/specialisten.

keurmerk Fysiotherapie