Ergotherapie

Ergotherapie biedt behandeling, begeleiding, en advies aan volwassenen en ouderen. Dit gebeurt meestal op de locatie waar u de aanpassingen nodig heeft bijvoorbeeld thuis of op het werk.
ergotherapie-amsterdam
Ergotherapie Amsterdam
Wanneer u door lichamelijke en/of psychische klachten één of meerdere activiteiten niet meer kunt uitvoeren, dan heeft dit vaak invloed op uw dagelijks functioneren. De ergotherapeut helpt u door te trainen, adviseren of door hulpmiddelen/voorzieningen aan te vragen.
Daarbij richt de ergotherapeut zich op de dagelijkse activiteiten op het gebied van:

  • Zelfredzaamheid: mobiliteit, verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie etc.
  • Werk, school, studie
  • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding

VMfysio kijkt samen met u naar uw mogelijkheden zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren.

Vergoeding Ergotherapie
Er wordt vanuit het basispakket 10 uur ergotherapie aan huis per jaar vergoed. Wij sturen de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Is uw eigen risico nog niet op? Dan wordt de ergotherapie behandeling hiermee verrekend.

Ergotherapeut

Sophie Hartel
Sophie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en actief lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Ook is zij aangesloten bij ParkinsonNet.
Sophie Hartel Ergotherapeut