Etalagebenen / Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen. Een vaker genoemde benaming is etalagebenen/cladicatio intermittens. De aandoening etalagebenen/cladicatio intermittens ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been.
Chronisch Zorgnet

Wij zijn lid van een landelijk dekkend netwerk waarin gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (claudicatie intermittens) wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deelnemen aan Chronisch Zorgnet betekent voldoen aan kwaliteitseisen om transpartante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Fysiotherapeuten die lid worden van Chronisch Zorgnet worden daarom extra bijgeschoold tot claudicatio intermittens therapeut.

Wilt u meer weten over claudicatio intermittens, zie: https://www.chronischzorgnet.nl/nl.

chronisch zorgnet

Therapeut

Fysiotherapeut:
Lieneke Eeken, Msc.
Lieneke Eeken