Fysiotherapie aan huis

Wij zijn gespecialiseerd in fysiotherapie aan huis en fietsen door Amsterdam Zuid, de Zuidas en Buitenveldert om patiënten thuis te behandelen. We richten ons hierbij op patiënten met een (complexe) zorgvraag die niet naar de praktijk kunnen komen.
fysiotherapie aan huis
U kunt u onze fysiotherapeuten inzetten bij:
  • Postoperatieve zorg
  • Traumatische aandoeningen
  • Hart-, vaat- en longproblematiek
Niet alleen ouderen
Het gaat hier niet alleen om ouderen, maar om iedereen die forse beperkingen in het dagelijks leven ondervindt.
Voor behandeling aan huis vragen wij u een verwijzing voor thuisbehandeling te regelen van uw huisarts of specialist.
Onze buitendienst fysiotherapeuten nemen zitting in het multidisciplinair overleg op het Medisch
Centrum Gelderlandplein en hebben, zo nodig, korte lijnen met uw verwijzer/huisarts, thuiszorg of ander betrokken disciplines.
Verwijzing
Voor behandeling aan huis vragen wij u een verwijzing voor thuisbehandeling te regelen van uw huisarts of specialist.
Onze buitendienst fysiotherapeuten nemen zitting in het multidisciplinair overleg op het Medisch Centrum Gelderlandplein en hebben, zo nodig, korte lijnen met uw verwijzer/huisarts, thuiszorg of ander betrokken disciplines.
Onze buitendienst fysiotherapeuten

Onze buitendienst fysiotherapeuten nemen zitting in het multidisciplinair overleg op het Medisch Centrum Gelderlandplein en hebben, zo nodig, korte lijnen met uw verwijzer/huisarts, thuiszorg of ander betrokken disciplines.

De Buitendienst Fysiotherapeut behandelt patiënten met een complexe zorgvraag, zoals bij:

  • Ziekte van Parkinson
  • Dwarslesie
  • Amputatie
  • Beroerte / CVA
  • Chronische pijnklachten
  • Spierziekte